var ftRandom = Math.random()*1000000;
document.write(”);


För att Mercedes-Benz Sverige AB och din(a) valda Återförsäljare skall kunna utföra denna tjänst behöver dina personuppgifter behandlas.
Dina personuppgifter kommer inte att lagras längre än vad som är nödvändigt för att kunna möjliggöra din provkörning.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi på Daimler respekterar alla individers personliga integritet. Därför tar vi Dataskyddsförordningen (GDPR) på största allvar och ser till att inom hela Daimler-koncernen skydda dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att värna om din personliga integritet när vi behandlar dina personuppgifter och det tar vi hänsyn till i våra affärsprocesser. Vi är öppna med att berätta varför vi behöver personuppgifter varje gång vi samlar in dem.

Rätt till information

Du som individ har rätt:

Att informeras om syftet med behandlingen.

Att informeras om vilka kategorier av personuppgifter som behövs för att uppfylla behandlingen.

Att informeras om huruvida vi delar, eller kommer att dela, med oss av dina personuppgifter och vilka vi gör denna delning med.

Att informeras om hur länge dina personuppgifter kommer lagras.

Att informeras om var vi har fått och samlat in dina personuppgifter ifrån.

Att informeras om vilka skyddsåtgärder som har vidtagits vid överföring till tredjeland.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få dina personuppgifter som behandlas av oss rättade och kompletterade om du anser att de är felaktiga.

Rätt till radering ”Rätten att bli glömd”

Du har rätt till att höra av dig till oss så att vi raderar och gallrar alla dina personuppgifter om:

Dina personuppgifter är inte längre nödvändiga för det syfte de samlades in eller har behandlats för.

Du har återkallat ditt samtycke och vi inte har någon rättslig grund för att fortsätta behandla dina personuppgifter.

Du anser att personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.

I vissa fall måste vi fortsätta behandla dina personuppgifter då vi har rättsliga förpliktelser. Det kan gälla garantier eller olika typer av avtal och lagar.

Rätt till begränsning av behandling

Om du anser att vi inte har behandlat dina personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt. Eller om du menar att vi inte har ett syfte eller en laglig grund till den behandlingen vi gör med dina personuppgifter. Då har du rätt att höra av dig till oss på Mercedes-Benz för att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, om vårt berättigade intresse inte väger tyngre än dina.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter du har tillhandahållit oss i ett maskinläsbart format.

Avser du utnyttja någon av dina ovan beskrivna rättigheter?

Skicka ett mejl med din förfrågan till dataskydd@daimler.com

För att vi skall kunna behandla din förfrågan behöver vi få in följande uppgifter från dig:

– Vilken rättighet ni vill åberopa. När det gäller Rätt till rättelse, ange vad ni vill rätta samt anledning.

– Förnamn samt Efternamn

– Fullständig Adress

– Telefonnummer

– E-postadress

– Vänligen bifoga intyg för att styrka din identitet såsom kopia av passhandling, körkort eller EU ID-kort

Här kan du även läsa mer om hur vi hanterar uppgifter i digitala kanaler.

https://www.mercedes-benz.se/passengercars/content-pool/tool-pages/legal/cookies.html

https://www.mercedes-benz.se/passengercars/content-pool/tool-pages/legal/privacy-statement.html

Om du vill lämna ett samtycke till att få information och marknadsföring från Mercedes-Benz Sverige AB.

https://www.mercedes-benz.se/samtycke

Klagomål till tillsynsmyndighet

I Sverige skall du kontakta:

Integritetsskyddsmyndigheten

Telefon: +46 8 657 61 00

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Tack för din förfrågan om provkörning!

Vi får hem de första X-Klass bilarna till Sverige i slutet på november och tar kontakt med dig i samband med detta.

Jag tillåter att de uppgifter jag lämnar vid detta kontakttillfälle sparas och används av Daimler AG, Mercedes-Benz Sverige och lokala försäljare inom Mercedes-Benz försäljningsorganisation för att ge mig information och erbjudanden om produkter, tjänster och andra aktiviteter inom Daimler Group.