Samtyckesförklaring dataskydd

Vi vill ge dig individuell information och rådgivning som motsvarar dina intressen. Därför ber vi dig att samtycka till att vi använder dina personuppgifter. Vi kommer att behandla personuppgifterna med noggrannhet och aktsamhet i syfte att skydda din integritet och personuppgifternas konfidentialitet.
Ja, jag vill ha information och rådgivning om produkter och tjänster från Daimler AG och närstående bolag.
För detta ändamål samtycker jag härmed till att

  1. mitt namn, mina kontaktuppgifter och information om mig som jag har tillhandahållit (t.ex. adress, e-postadress, telefonnummer, Instant Messenger ID, adresser på sociala nätverk, intressen),
  2. uppgifter om min bil (t.ex. fordonskonfiguration, mätarställning, data i det digitala servicehäftet), och
  3. uppgifter om köpta produkter och utnyttjade tjänster (t.ex. leasingavtal, tecknade Mercedes Me connect-tjänster, sparade fordonskonfigurationer)

samlas in, behandlas och används.

Uppgifterna används för att tillhandahålla erbjudanden som har anpassats efter mina intressen (t.ex. provkörningar, evenemang, specialerbjudanden, serviceåtgärder under återförsäljarbesök) som jag skriftligen, i personliga samtal eller via den kontaktväg eller de kontaktvägar har valt. För att göra detta möjligt kan även analysmetoder inklusive profilering komma att användas för att utvärdera mina intressen.

Jag samtycker till att bli kontaktad enligt nedan:

Du har rätt att när som helst och utan kostnad invända mot hur dina personuppgifter behandlas i anledning av direktmarknadsföringssyfte respektive övrig behandling, inklusive profilering om sådan är relaterad till direktmarknadsföringen.

Tack! Vi har nu sparat ditt samtycke.

Jag tillåter att de uppgifter jag lämnar vid detta kontakttillfälle sparas och används av Daimler AG, Mercedes-Benz Sverige och lokala försäljare inom Mercedes-Benz försäljningsorganisation för att ge mig information och erbjudanden om produkter, tjänster och andra aktiviteter inom Daimler Group.