Välj modell du vill provköra

GLC

Fyll i dina uppgifter


För att Mercedes-Benz Sverige AB och din(a) valda Återförsäljare skall kunna utföra denna tjänst behöver dina personuppgifter behandlas.
Dina personuppgifter kommer inte att lagras längre än vad som är nödvändigt för att kunna möjliggöra din provkörning.

Dina rättigheter:


Rätt till rättelse
Du har rätt att få dina personuppgifter som behandlas av oss rättade och kompletterade om du anser att de är felaktiga.
Rätt till radering ”Rätten att bli glömd”
Du har rätt till att höra av dig till oss så att vi raderar och gallrar alla dina personuppgifter om:

  1. Dina personuppgifter är inte längre nödvändiga för det syfte de samlades in eller har behandlats för.
  2. Du har återkallat ditt samtycke och vi inte har någon rättslig grund för att fortsätta behandla dina personuppgifter.
  3. Du anser att personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.

I vissa fall måste vi fortsätta behandla dina personuppgifter då vi har rättsliga förpliktelser. Det kan gälla garantier eller olika typer av avtal.
Rätt till begränsning av behandling
Om du anser att vi inte har behandlat dina personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt. Eller om du menar att vi inte har ett syfte eller en laglig grund till den behandlingen vi gör med dina personuppgifter. Då har du rätt att höra av dig till oss på Mercedes-Benz för att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, om vårt berättigade intresse inte väger tyngre än dina.
Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format om behandlingen inte grundar sig på ett samtycke, ett avtal eller om behandlingen sker automatiserat.
För att få information om vad Mercedes-Benz behandlar
Skicka ett mejl till dataskydd@daimler.com
Klagomål till tillsynsmyndighet
I Sverige skall du kontakta:

Integritetsskyddsmyndigheten
Telefon: +46 8 657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Tack för din bokning

Din valda återförsäljare kommer att återkomma till dig för att boka en tid!

Din provkörning

Namn: {{firstname.value}} {{lastname.value}}
Modell att provköra: {{model.label}}
Vald återförsäljare: {{retailer.label}}
E-post: {{email.value}}
Telefon: {{mobile.value}}{{phone.value}}

Läs mer och bygg din egen {{model.label}}

Jag tillåter att de uppgifter jag lämnar vid detta kontakttillfälle sparas och används av Daimler AG, Mercedes-Benz Sverige och lokala försäljare inom Mercedes-Benz försäljningsorganisation för att ge mig information och erbjudanden om produkter, tjänster och andra aktiviteter inom Daimler Group.