Milanotalk

Den 13 juni gästas Pop-Up Store av Beckmans Designhögskola i en föreläsning om design- och inredningstrender hämtade direkt från Milano Design Week. Vernissage på utställningen New Way Home, Beckmans del i den svenska utställningen ”Hemma-stories of home”, som visades i Milano..

Tid: Onsdagen den 13 juni mellan 18.00-20.00
Plats: Mercedes-Benz Pop Up Store på Regeringsgatan 65, hörnlokalen.

Dina rättigheter:

Rätt till rättelse
Du har rätt att få dina personuppgifter som behandlas av oss rättade och kompletterade om du anser att de är felaktiga.

Rätt till radering ”Rätten att bli glömd”
Du har rätt till att höra av dig till oss så att vi raderar och gallrar alla dina personuppgifter om:

  1. Dina personuppgifter är inte längre nödvändiga för det syfte de samlades in eller har behandlats för.
  2. Du har återkallat ditt samtycke och vi inte har någon rättslig grund för att fortsätta behandla dina personuppgifter.
  3. Du anser att personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.

I vissa fall måste vi fortsätta behandla dina personuppgifter då vi har rättsliga förpliktelser. Det kan gälla garantier eller olika typer av avtal.

Rätt till begränsning av behandling
Om du anser att vi inte har behandlat dina personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt. Eller om du menar att vi inte har ett syfte eller en laglig grund till den behandlingen vi gör med dina personuppgifter. Då har du rätt att höra av dig till oss på Mercedes-Benz för att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, om vårt berättigade intresse inte väger tyngre än dina.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format om behandlingen inte grundar sig på ett samtycke, ett avtal eller om behandlingen sker automatiserat.
För att få information om vad Mercedes-Benz behandlar
Skicka ett mejl till dataskydd@daimler.com

Klagomål till tillsynsmyndighet
I Sverige skall du kontakta:
Integritetsskyddsmyndigheten
Telefon: +46 8 657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Tack för din anmälan. Välkommen till Mercedes-Benz Pop Up Store på Regeringsgatan 65, hörnlokalen, onsdagen den 13 juni mellan 18.00 - 20.00.

GDPR content eller vad hamnar här

Samtyckesförklaring dataskydd
Vi vill ge dig individuell information och rådgivning som motsvarar dina intressen. Därför ber vi dig att samtycka till att vi använder dina personuppgifter. Vi kommer att behandla personuppgifterna med noggrannhet och aktsamhet i syfte att skydda din integritet och personuppgifternas konfidentialitet.
Ja, jag vill ha information och rådgivning om produkter och tjänster från Daimler AG och närstående bolag.
För detta ändamål samtycker jag härmed till att

mitt namn, mina kontaktuppgifter och information om mig som jag har tillhandahållit (t.ex. adress, e-postadress, telefonnummer, Instant Messenger ID, adresser på sociala nätverk, intressen),
uppgifter om min bil (t.ex. fordonskonfiguration, mätarställning, data i det digitala servicehäftet), och
uppgifter om köpta produkter och utnyttjade tjänster (t.ex. leasingavtal, tecknade Mercedes Me connect-tjänster, sparade fordonskonfigurationer)
samlas in, behandlas och används.

Uppgifterna används för att tillhandahålla erbjudanden som har anpassats efter mina intressen (t.ex. provkörningar, evenemang, specialerbjudanden, serviceåtgärder under återförsäljarbesök) som jag skriftligen, i personliga samtal eller via den kontaktväg eller de kontaktvägar har valt. För att göra detta möjligt kan även analysmetoder inklusive profilering komma att användas för att utvärdera mina intressen.

Jag samtycker till att bli kontaktad enligt nedan:

ehandlingen av dina personuppgifter för de ändamål som specificerats ovan baseras på ditt lämnade samtycke. Att lämna samtycke är frivilligt. Vi kommer endast behandla dina personuppgifter i enlighet med detta samtycke och för ovannämnda ändamål till dess att du återkallar ditt samtycke eller motsätter dig behandlingen. För att göra så kan du alltid kontakta oss på: Mercedes-Benz Sverige AB Box 50531, 202 50 Malmö, dataskydd@daimler.com. Att återkalla ett samtycke påverkar inte lagligheten i den behandling som baserats på lämnat samtycke innan återtagandet eller andra lagliga grunder. Du har alltid rätt att begära tillgång till, radering av, motsätta dig behandling av samt lämna in klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till oss eller tillsynsmyndighet. Du har möjlighet att utöva din rättighet till dataportabilitet.

Dina personuppgifter kommer inte behandlas av personuppgiftsansvariga under en längre tidsperiod än nödvändigt i syfte att uppnå de ändamål som beskrivs ovan och i maximalt fem år efter tidpunkten för din senaste interaktion med relevant personuppgiftsansvarig, eller under en längre tidsperiod såvida detta är nödvändigt på grund av respektive personuppgiftsansvarigs skyldighet att spara uppgifter.

Du har rätt att när som helst och utan kostnad invända mot hur dina personuppgifter behandlas i anledning av direktmarknadsföringssyfte respektive övrig behandling, inklusive profilering om sådan är relaterad till direktmarknadsföringen.